FK235

เสียงหวูดรถไฟ พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : เสียงสัญญาณ

 วงจรเสียงหวูดรถไฟ เป็นวงจรกำเนิดความถี่เสียงชนิด หนึ่งที่มีเสียงแปลกไปจากวงจรอื่นๆ คือลักษณะคล้ายเสียงหวูด รถไฟจริงๆ ตัววงจรประกอบด้วยไอซีตัวเดียวและ R, C อีกเล็ก น้อย การประกอบก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก โดยต่ออุปกรณ์ให้ถูก ต้องตามค่าที่พิมพ์ไว้บนแผ่นปริ้นท์ก็ใช้ได้แล้ว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 55 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.98 x 1.05 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง