วงจรเสียงไซเรน 6 เสียงชุดนี้ เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิด หนึ่ง ซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่ เป็นสัญญาณทาง ดิจิตอล และโปรแกรมเข้าไปในตัวไอซี ซึ่งขบวนการทั้งหมด นี้จะทำมาจากทางโรงงานผู้ผลิตไอซี เราจะมาเปลี่ยนแปลง โปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ วงจรนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ติดกับ รถของเล่นขนาดเล็ก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 105 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.13 x 1.00 นิ้ว

สินค้าเกี่ยวข้อง