FK402

สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด)

 วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยแสงรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ประยุกต์จากวงจร เก่าให้มีคุณสมบัติดีขึ้น การใช้งานคล่องตัวประกอบง่าย โดยออก แบบให้วงจรใช้ทรานซิสเตอร์ สามารถปรับความไวในการรับแสง ได้มี LED แสดงสภาวะการทำงานของวงจรอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 42 มิลลิแอมป์
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.54 x 2.85 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง