FK671

วงจรซับวูฟเฟอร์แอมป์ 48W

หมวดหมู่ : ขยายเสียง

วงจรซับวูฟเฟอร์แอมป์ปลิไฟเออร์ 48 วัตต์ ชุดนี้เป็นวงจรขยายเสียง ความถี่ต่ำ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด +35,0,-35 โวลท์ดีซี กระแสมากกว่า 3 แอมป์
  • ขยายสัญญาณที่ความถี่ 25-200 เฮิรต์
  • ความไวทางด้านอินพุท : 1 โวลท์อาร์เอ็มเอส
  • ความต้านทานอินพุท : 100 กิโลโอห์ม
  • ให้กำลังเอาท์พุทสูงสุด 48 วัตต์ class AB ที่ 4 หรือ 8 โอห์ม
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.53 x 2.48 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง