FK802

ไฟฉุกเฉิน รุ่นประหยัด ใช้กับ BATT. 6V

 วงจรไฟฉุกเฉิน เป็นวงจรที่มีประโยชน์มากเมื่อยามไฟ ดับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นมาในเวลากลางคืนสิ่งที่ต้องหา ก็คือไฟฉายหรือไม้ขีดและเทียน กว่าจะหาของพวกนี้ เราอาจ เดินไปเหยียบสิ่งของซึ่งอาจทำให้สิ่งของนั้นเสียหายและเกิด อันตรายได้ ถ้ามีไฟฉุกเฉินพอไฟดับขึ้นมาหลอดไฟของวงจร ไฟฉุกเฉินจะติดขึ้นมาทันที วงจรนี้สามารถนำไปติดได้หลายๆ จุดอีกด้วย หากไม่มีไฟดับเกิดขึ้น วงจรนี้แทบจะไม่กินกระแส ไฟฟ้าเลย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลต์เอซี
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.60x1.19 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง