วงจรนี้เป็นวงจรแสดงเวลาปัจจุบัน ตัววงจรใช้ไอซียี่ห้อ FUJISU เบอร์ MB95F264 ซึ่งเป็นไอซีรุ่นใหม่ ซึ่งมีขนาดเล็กและมีหน่วยความจำมากถึง 20 กิโลไบร์ท วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับดูเวลาปัจจุบันหรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยการเขียนโปรแกรมใหม่เข้าไปในตัวไอซี

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 90 มิลลิแอมป์
  • แสดงเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมง
  • สามารถเลือกดูเวลาได้ 2 แบบ คือ ชั่วโมงกับนาที หรือ นาทีกับวินาที
  • มีจุดต่อเครื่องโปรแกรมของ FUJISU รุ่น MB2146-08-E
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.35 x 2.94 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง