FK929

วงจรไล่หนู-ไล่แมลงสาบ

หมวดหมู่ : วงจรไล่สัตว์

 วงจรนี้เป็นวงจรที่อาศัยหลักการของคลื่นเสียงมาใช้ในการไล่ โดยคลื่นเสียงที่ถูกผลิตขึ้นจะไปทำให้หนูและแมลงสาบเกิดความรำคาญแล้วมันจึงหนีไป

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 48 มิลลิแอมป์
  • ปรับความเร็วของช่วงเสียงได้ตั้งแต่ 10-33 กิโลเฮิรต์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.11 x 1.66 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง