MXA020

วงจรสวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์ 4 ช่อง

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 5.16x3.66 นิ้ว
• ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี
• ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 180 มิลลิแอมป์
• ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานได้เอง
• สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 4 ช่อง
• สามารถตรวจสอบการทำงานของรีเลย์ได้ โดยผ่านทางสายโทรศัพท์
• สามารถกำหนดการทำงานของรีเลย์ได้ด้วย

สินค้าเกี่ยวข้อง