MXA012

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

รายละเอียดสินค้า

• วงจรส่งใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์
• วงจรรับใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี เมื่อรับสัญญาณได้ ใช้กระแสปรมาณ 15 มิลลิแอมป์ และเมื่อไม่มีการรับสัญญาณ ใช้กระแสประมาณ 50 มิลลิแอมป์
• จุด OUT จะเป็น HIGHT เมื่อรับสัญญาณได้และเป็น LOW เมื่อรับสัญญาณไม่ได้
• มีหน้าคอนแทครีเลย์แบบ COM,NC และ COM,NO ปรับการหน่วงเวลาได้ 1-10 วินาที
• สามารถเลือกการทำงานของวงจรเป็นแบบสะท้อนกลับหรือเป็นแบบรับโดยตรง
• ระยะห่างในการตรวจจับแบบสะท้อนกลับประมาณ 3 ฟุต
• ระยะห่างในการตรวจจับแบบรับโดยตรงประมาณ 10-80 ฟุต
• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : ตัวส่ง 2.35x2.33 นิ้ว และตัวรับ 2.17x2.38 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์

New

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

New

กันขโมยแบบเอียง หน่วงเวลาเปิดปิดได้

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า