ไมค์ลอยระบบ

ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3V

ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 9V

ไมค์ลอย FM 2 ทรานซิสเตอร์