วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซีนี้ เป็นวงจรวิทยุที่อุปกรณ์น้อยมาก เมื่อเทียบกับของที่มีในท้องตลาด เป็นวงจรที่ใช้การปรับแต่งน้อยที่สุด เช่น ไม่มีคอยล์ IF หรือคอยล์ OSC ดังนั้นผู้มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อย ก็สามารถประกอบวิทยุ AM รุ่นนี้ได้แล้ว วงจรนี้ทั้งภาครับและภาคขยายใช้ไอซีทั้งหมด

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 70 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.51 x 2.24 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง