MXA019

วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล

รายละเอียดสินค้า

 • ใช้แหล่งจ่ายไฟ ขนาด 12 โวลท์เอซี
  - สามารถวัดความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 100-60,000 รอบ/นาที
  - แสดงผลด้วย LED DISPLAY 5 หลัก
  - สามารถวัดความเร็วรอบ โดยใช้ออปโต้แบบสะท้อนกลับหรือรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ชนิดอื่น
  - เมื่อความเร็วรอบสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ จะมีแรงดันจ่ายออกมาจากจุดเอาท์พุท ประมาณ 4.4 โวลท์
  - ระยะห่างระหว่างออปโต้กับแผ่นสะท้อนแสง ประมาณ 3 เซนติเมตร

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง

ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้)

เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 C พร้อมตัวขับ

เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ

New

วงจรป้องกันกระแสเกิน 220VAC 1A

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า