MXA084

เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 C พร้อมตัวขับ

รายละเอียดสินค้า

 MXA084 เป็นวงจรที่นำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ระหว่าง -55 ถึง 125 C นอกจากนั้นยังสามารถแสดงเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำตามระดับที่เรากำหนด

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแส 70 มิลลิแอมป์
  • สามารถขับวงจรตัวเลขของ MaxxTronic ได้สูงสุด 10 นิ้ว
  • สามารถเลือกการเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำเกินที่ตั้งเอาไว้
  • สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55 ถึง 125 องศาเซสเซียส
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.64x4.08 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง

ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้)

วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล

เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ

New

โมดูล MP3 5 เสียง ต่อเซ็นเซอร์ได้

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า