ขยายเสียง

New

วงจรขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 5 วัตต์

ขยายเสียง IC 2W อเนกประสงค์

ขยายเสียง IC 2+2W สเตอริโอ

New

วงจรขยายเสียงคลาสดี 20 วัตต์ สเตอริโอ

เพาเวอร์แอมป์ IC 8W โมโน

New

วงจรขยายเสียงคลาสดี 20 วัตต์ โมโน

เพาเวอร์แอมป์ IC 8+8W สเตอริโอ

เพาเวอร์แอมป์ BTL 15W โมโน

เพาเวอร์แอมป์ BTL 15+15W สเตอริโอ

เครื่องขยายเสียงสำหรับครู

เพาเวอร์แอมป์ OTL 30W โมโน R1%

เพาเวอร์แอมป์ OTL 30+30W สเตอริโอ R1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 35W โมโน R1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 35+35W สเตอริโอ R 1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 50W โมโน R1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 50+50W สเตอริโอ R 1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 100W โมโน R1%

เพาเวอร์แอมป์ OCL 100+100W สเตอริโอ R1%

วงจรซับวูฟเฟอร์แอมป์ 48W

ขยายเสียงพูดขนาดเล็ก 2 วัตต์ พร้อมลำโพง

ขยายเสียง 1+1W ใช้ IC TDA2822M

ขยายเสียง 2W โมโน พร้อมลำโพง

ขยายเสียง 2+2W สเตอริโอ พร้อมลำโพง

ขยายเสียงหูฟัง พร้อมหูฟัง

วงจรขยายเสียง 3+3 วัตต์ แบบ SMD

วงจรขยายเสียง 3+3 วัตต์ พร้อมลำโพง แบบ SMD

วงจรขยายเสียง 5+5 วัตต์ แบบ SMD

วงจรขยายเสียง 5+5 วัตต์ พร้อมลำโพง แบบ SMD