MXA084

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 C พร้อมตัวขับ

 MXA084 เป็นวงจรที่นำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ระหว่าง -55 ถึง 125 C นอกจากนั้นยังสามารถแสดงเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำตามระดับที่เรากำหนด

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแส 70 มิลลิแอมป์
  • สามารถขับวงจรตัวเลขของ MaxxTronic ได้สูงสุด 10 นิ้ว
  • สามารถเลือกการเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำเกินที่ตั้งเอาไว้
  • สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55 ถึง 125 องศาเซสเซียส
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.64x4.08 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง