รหัส 4 ควบคุมไฟ AC ด้วยแสง เสียง รีโมท และตั้งเวลา

รหัส 4 ควบคุมไฟ AC ด้วยแสง เสียง รีโมท และตั้งเวลา

แนะนำชุดคิต

วงจรในรหัส FK4XX ชุดนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้มากมาย ได้แก่ การนำไปใช้ในงานระบบรักษาความปลอดภัย การอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย สำหรับชุดวงจรที่ขึ้นต้นด้วย FA จะเป็นชุดวงจรที่ได้รับการประกอบจากทางโรงงานและทดสอบมาเรียบร้อยแล้ว
New

ตัดต่อปั๊มน้ำ 2 แบบ 2 ระดับ

New

วงจรสวิตซ์สลับเปิด-ปิด ระบบดิจิตอล 4 รูปแบบ

สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ

สวิตซ์ตั้งเวลา 0-3 ชั่วโมง วอลลุ่มปรับ

รีโมทอินฟาเรด 25 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

หรี่ไฟ 500W

เครื่องตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ

สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด)

สวิตซ์รหัสอิเลคทรอนิกส์ 10 คีย์

สวิตซ์ตั้งเวลา 0-10 ชั่วโมง ซีเล็คเตอร์ปรับ

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

หรี่ไฟ 1,000W

วงจรเตือนและตัดปั๊มน้ำ (น้ำเต็ม/น้ำหมด)

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12V

สวิตซ์สลับเปิด-สลับปิด 0-180 นาที

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง

หรี่ไฟ 2,500W พร้อมฮีทซิ้งค์

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน

สวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด 0-180 นาที อเนกประสงค์

รีโมทคลื่น UHF รับส่ง 1 ช่อง

หรี่ไฟพัดลม 1,000W

สวิตซ์ทำงานด้วยเสียง หน่วงเวลาปิด

สวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด ระบบดิจิตอล 1 วินาที-99 ชั่วโมง

สวิตซ์ไฟไร้สัมผัส

โซลิดสเตทรีเลย์ 10A

วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง

สวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง เปิด-ปิด

รีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง

ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์ LED 21 ดวง

PRODUCT CATEGORIES